top of page

Capucine F: wzmianki prawne

 

Warunki usługi

1. Warunki

Wchodząc na stronę internetową pod adresem  http://www.capucinef.com , zgadzasz się przestrzegać niniejszych warunków korzystania z usługi, wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji oraz zgadzasz się, że ponosisz odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny ani uzyskiwać do niej dostępu. Materiały zawarte w tej witrynie są chronione obowiązującym prawem autorskim i prawem o znakach towarowych.

2. Użyj licencji

 1. Udziela się zgody na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) ze strony internetowej Capucine F wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu, a na podstawie tej licencji nie możesz:

  1. modyfikować lub kopiować materiały;

  2. używać materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do publicznego wyświetlania (komercyjnego lub niekomercyjnego);

  3. podejmować prób dekompilacji lub inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego w witrynie internetowej Capucine F;

  4. usunąć z materiałów wszelkie informacje o prawach autorskich lub innych prawach własności; lub

  5. przenieść materiały na inną osobę lub „odbić” materiały na jakimkolwiek innym serwerze.

 2. Niniejsza licencja wygasa automatycznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń i może zostać wypowiedziana przez Capucine F w dowolnym momencie. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu niniejszej licencji, musisz zniszczyć wszelkie pobrane materiały będące w Twoim posiadaniu, zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej.

3. Zastrzeżenie

 1. Materiały na stronie internetowej Capucine F są dostarczane na zasadzie „tak jak jest”. Capucine F nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej lub innego naruszenia praw.

 2. Co więcej, Capucine F nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub wiarygodności wykorzystania materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub na stronach połączonych z tą stroną.

4. Ograniczenia

W żadnym wypadku firma Capucine F ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym między innymi szkody z tytułu utraty danych lub zysków lub z powodu przerwy w działalności) wynikające z użycia lub niemożności wykorzystania materiałów na stronie internetowej Capucine F, nawet jeśli Capucine F lub autoryzowany przedstawiciel Capucine F został powiadomiony ustnie lub pisemnie o możliwości wystąpienia takiego uszkodzenia. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia gwarancji dorozumianych lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania.

5. Dokładność materiałów

Materiały pojawiające się na stronie internetowej Capucine F mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Capucine F nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały na jej stronie internetowej są dokładne, kompletne lub aktualne. Capucine F może dokonywać zmian w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym czasie bez powiadomienia. Capucine F nie zobowiązuje się jednak do aktualizacji materiałów.

6. Linki

Firma Capucine F nie sprawdziła wszystkich witryn, do których prowadzą linki, i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich witryn, do których prowadzą linki. Umieszczenie jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia witryny przez Capucine F. Korzystanie z takiej połączonej witryny internetowej odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

7. Modyfikacje

Capucine F może zmienić niniejsze warunki świadczenia usług na swojej stronie internetowej w dowolnym momencie bez powiadomienia. Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na przestrzeganie aktualnej wersji niniejszych warunków korzystania z usługi.

8. Prawo właściwe

Niniejsze warunki podlegają prawu francuskiemu i zgodnie z nim są interpretowane, a użytkownik nieodwołalnie poddaje się wyłącznej jurysdykcji sądów w tym stanie lub lokalizacji.

Polityka prywatności

Twoja prywatność jest dla nas ważna. Zasadą Capucine F jest poszanowanie Twojej prywatności w odniesieniu do wszelkich informacji, które możemy od Ciebie gromadzić na naszej stronie internetowej,  http://www.capucinef.com oraz inne witryny, które posiadamy i obsługujemy.

Prosimy o podanie danych osobowych tylko wtedy, gdy naprawdę potrzebujemy ich do świadczenia usług. Zbieramy je w uczciwy i zgodny z prawem sposób, za Twoją wiedzą i zgodą. Informujemy również, dlaczego je zbieramy i jak będzie wykorzystywane.

Przechowujemy zebrane informacje tylko tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia żądanej usługi. Przechowywane przez nas dane będziemy chronić w ramach akceptowalnych handlowo środków, aby zapobiec utracie i kradzieży, a także nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, kopiowaniu, użyciu lub modyfikacji.

Nie udostępniamy żadnych informacji umożliwiających identyfikację osoby publicznie ani stronom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo.

Nasza strona internetowa może zawierać linki do zewnętrznych stron, które nie są przez nas obsługiwane. Należy pamiętać, że nie mamy kontroli nad treścią i praktykami tych witryn i nie możemy ponosić odpowiedzialności za ich odpowiednie polityki prywatności.

Możesz odrzucić naszą prośbę o podanie swoich danych osobowych, rozumiejąc, że możemy nie być w stanie zapewnić Ci niektórych żądanych usług.

Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej będzie traktowane jako akceptacja naszych praktyk dotyczących prywatności i danych osobowych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, w jaki postępujemy z danymi użytkownika i danymi osobowymi, skontaktuj się z nami.

Niniejsza polityka obowiązuje od 10 stycznia 2021 r.

bottom of page